„Maryjo, Królowo Polski, Jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam”

 

Wybierz się, wybierz się razem z nami, na wspaniały pielgrzymkowy szlak. Jeśli będziesz szedł wytrwale, to na Jasnej Górze w Jej obliczu ujrzysz Boga znak”

Sierpień to czas pielgrzymowania na Jasna Górę. Każdego roku do tronu jasnogórskiej Matki zmierzają tysiące pielgrzymów z kraju
i z zagranicy. Także nasi parafianie przez osiem dni pielgrzymowali
w 19 Pieszej Pielgrzymce Diecezji Świdnickiej, w Grupie Świebodzickiej. Wolni i Wyzwalający – to jest hasło tegorocznej pielgrzymki.

Parafianie, którzy z różnych względów nie mogli wziąć udziału
w pielgrzymce w sposób fizycznych, mogli pielgrzymować duchowo
z pielgrzymami na szlaku maryjnym.

Nie udaliśmy się w drogę, ale realizowaliśmy program pielgrzymki, przyświecały nam te same cele co pątnikom pieszym. Podejmując trud duchowego pielgrzymowania, łączyliśmy się duchowo i modlitewnie z pątnikami, codziennie gromadziliśmy się na Eucharystii, modliliśmy się o siły dla pielgrzymów, którzy zabrali nasze prośby przed tron Maryi oraz w intencjach swoich. Odmawialiśmy dziesiątkę Różańca
w intencjach Kościoła, Ojczyzny, Parafii i wielu innych.

Część uczestników Pielgrzymki Duchowej, pojechała aby razem
z pątnikami pokonać ostatni etap i uczestniczyć w uroczystej Mszy Św. na wałach w Częstochowie.

Dla każdego pielgrzyma był to szczególny czas łaski, zatrzymaliśmy się codziennie na krótki czas w biegu, oddaliliśmy się od „tysiąca pilnych spraw”. Każdy może w ten sposób pracować nad sobą, pogłębiać życie z Bogiem oraz uzyskać wiele łask.

Zapraszamy na następną Duchową Pielgrzymkę, dla ducha nie ma przeszkód i można znaleźć się na trasie w sposób duchowy.

Pielgrzymka dla nas nie skończyła się, każdy uczestniczy w swojej ziemskiej pielgrzymce drogą Przykazań Boga do Domu Ojca.